Přejít k obsahu

Sportovní kurzy KTS/KS

Kurzy

specializace KTS/KS

Termín

Prezentace 

Propozice

on-line

přihlášky

Cyklotoulky 

9. - 12.9. 2021

prezentace

foto Pernink

propozice

on-line

Vodní turistika 1.

  2.9. - 5.9. 2021 

prezentace

propozice

 on-line 

Vodní turistika 2.

9.9. - 12.9. 2021

prezentace

propozice

on-line

Golf 1 začátečníci
 

15. -16.9. a 22. - 23.9. 2021

prezentace

propozice

on-line

Golf 2 pokročilí
 

 13. - 14.9. a 20. -21.9. 2021  

prezentace
 

propozice

on-line

Kurz Discgolf 1.

8.10. - 9.10. 2021

 prezentace

propozice

on-line 

Kurz Discgolf 2.

22.10. - 23.10. 2021

 prezentace

propozice

on-line 

Sportovně relaxační kurz pro ženy
 

5.11.-7.11.2021

 

propozice

on-line

Volejbal
 

5.11.-7.11.2021

 

propozice

on-line

Judo sebeobrana
 

3.-5.12 2021

foto 2018
 

propozice

on-line

Zdravotně rehabilitační kurz
 

5.11.-7.11. 2021

prezentace
 

propozice

on-line

Futsal
 

5.11.-7.11. 2021

 

propozice

on-line

Kurz deskových her

26. - 28.11.

propozice

on-line

Patička