Přejít k obsahu

Kvalifikace na AM ČR 2018 florbal - muži

Katedra tělesné výchovy a sportu Západočeské univerzity v Plzni
                                                                                

                                                    pořádá
 
Kvalifikaci ve florbale mužů – o účast na ČAH 2018 - oblast Čechy
 

                        

Termín:           17.4.2018

 

Místo:             Tělocvična KTS, Univerzitní 14 a Sportovní hala Slávie VŠ Plzeň, U Borského

                          parku 21

                                             

Doprava na KTS: Z hlavního nádraží ČD – tramvají č.1 nebo 2 do stanice Solní, pošta – přes  

                              silnici na   tramvaj č.4 a ze stanice Sady Pětatřicátníků na konečnou Bory 

                             (Slávie VŠ), pak autobusem č. 24 nebo 30 do stanice Západočeská univerzita.

                                               

                          Z CAN – tramvají č.2 do stanice Sady Pětatřicátníků – přestup na tramvaj č.4 a

                            ze stanice Sady Pětatřicátníků na konečnou  Bory (Slávie VŠ), pak autobusem

                            č. 24 nebo 30 do stanice Západočeská univerzita.

 

Hrací doba:     Ve skupině 2 x 18 minut HČ, poslední 2 minuty hrajeme na  čistý čas.

 

Systém:           2 skupiny (4 + 4 družstva), ve skupině hraje každý s každým,

                          družstva na 1. a 2. místě postupují do SF, vítězové hrají o postup na ČAH.

 

Kritéria:   O postupu ze skupiny rozhodují: body, počet bodů ve vzájemných zápasech, rozdíl         

                  ve skóre ve vzájemných zápasech, vyšší počet vstřelených  branek ve vzájemných

                 zápasech, brankový rozdíl ze všech zápasů, vyšší počet vstřelených branek ve všech

                  zápasech, los.

 

Skupina „A“:   ZČU Plzeň, UK HK, UJEP, TUL   / Tělocvična KTS, Univerzitní 14 

Skupina „B“:   UPa, JU, UHK, VŠE                  / Sportovní hala Slávie VŠ Plzeň       

 

Semifinále a finále se odehraje v tělocvičně KTS, Univerzitní 14 

 

Zápasy ve skupinách:

 

                        A / KTS                                             B/ SVŠ

 

  9 .00            ZČU – UK HK                                   UPa - JU                   

  9.50             UJEP  -  TUL                                     UHK - VŠE

10.40            ZČU   -  UJEP                                    UPa - UHK

11.30            UK HK  -  TUL                                   JU - VŠE       

12.20            UJEP – UK HK                                  UHK - JU

13.00            TUL  -  ZČU                                      VŠE - UPa

 

14.30            SF 1:  A1 – B2

15.20            SF 2:  B1 – A2

 

16.20            Finále

           

Semifinále a finále rozhodnou v případě nerozhodného výsledku nájezdy (3:3, 1:1,...)

Další informace:        

hraje se dle platných pravidel ČFbU
každé družstvo musí mít jednotné dresy
před prvním utkáním je nutné odevzdat potvrzené soupisky s čísly hráčů
hráči musí mít indexy nebo karty studenta pro případ kontroly
příspěvek na jízdné bude proplacen na sekretariátu KTS vedoucímu družsva
 

Vítěz turnaje postupuje na ČAH 2018, které pořádá MU Brno.

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Pavel Červenka              

                                                                                               ředitel turnaje                                                                

                                                                                               cervenka@kts.zcu.cz 

                                                                                                  tel. 602434133

Patička